Obchodní podmínky

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podmínky ochrany osobních údajů
I.
Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:
„GDPR”) je KAVEfootwear s.r.o., IČ 13997017 , DIČ CZ13997017, se sídlem: Žopy 80, Holešov 76901 (dále jen: „správce“). Provozovna: Tovární 725, Holešov 76901.


Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: MgA. Eva klabalová, Žopy 80, Holešov 76901
email: info@kavefootwear.com
telefon: 00420 732132003


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden
či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské
identity této fyzické osoby.


Správce pro ochranu osobních údajů: MgA. Eva klabalová, Žopy 80, Holešov 76901


II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě
plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které
stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.
Pro účely zpracování dat používáme nástroj Google Analytics, který zpracovává následující typy cookies:
Nutné cookies - pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace
stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez
těchto cookies.
Preferenční cookies - umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová
stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.
Statistické cookies - pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.
Marketingové cookies - jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a
inzerenty třetích stran.
Nepřejete-li si, aby nástroj analytics Vaše data pro výše zmíněné účely zpracovával, stáhněte si pomocí odkazu níže Google Analytics Opt-out Browser Add-on, který zamezí odesílání dat pro využití nástrojem Analytics. Dostupná je verze pro většinu běžně používaných prohlížečů.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html


III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a
newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních
sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno
a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez
poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým
zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Zpět do obchodu